Deutsch   English   Français  Anmelden  

Gion Bayashi

Gion Bayashi (Die Festmusik von Gion - Zwei Geishas)

Japan 1953 90'

Regie: Kenji Mizoguchi
Drehbuch: Matsutaro Kawaguchi, Yoshikata Yoda
Kamera: Kazuo Miyagawa
Ton: Iwao Otani
Musik: Ichiro Saito
Mit: Michiyo Kogure, Ayako Wakao, Seizaburo Kawazu, Saburo Date, Sumao Ishahira, Midori Komatsu

À Kyoto, une geisha renommée prend en charge une jeune apprentie. Les deux femmes ne tardent pas à s'affronter.